Pinigų grąžinimas

Prekių grąžinimo ir prekių keitimo tvarka

 

1.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties, informuodamas apie tai pardavėją raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo (pristatymo ar atsiėmimo) dienos. Laisvos formos pranešimą apie Sutarties atsisakymą [arba tinkamai užpildytą Sutarties atsisakymo formą] Pirkėjas privalo pateikti pardavėjuj el. paštu adresu service@help-one.lt ir išsiųsti registruotu paštu, pridėdamas Prekių įsigijimą  patvirtinantį dokumentą.

1.2. Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti Prekę (jeigu ši jau buvo jam perduota) vienu iš toliau nurodytų būdų: atvykdamas ir pristatydamas Prekę asmeniškai arba išsiųsdamas ją (pasinaudojant kurjerio paslaugomis) pardavėjuj. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų (Prekės kainos ir (ar) pristatymo išlaidų) tol, kol Prekė nėra grąžinta pardavėjuj arba kol Pirkėjas nepateikia rašytinio įrodymo, patvirtinančio aplinkybę, kad Prekė yra jai išsiųsta.

1.3. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tuo atveju, jeigu Sutarties pagrindu įsigyjamos Prekės pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus yra priskirtinos ir (ar) pripažįstamos kaip elektros mašinos ar įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai (kaip pavyzdžiui, maisto produktų smulkintuvai ir maišytuvai; kavos arba arbatos virimo aparatai; ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį ir pan.), Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiškomis Prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik gavus atskirą pardavėjo sutikimą.

1.4. Bet kuriuo atveju Pirkėjui grąžinant Prekes būtina laikytis šių sąlygų:

1.4.1. Prekė turi būti originalioje tvarkingoje, nepradarytoje pakuotėje;

1.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

1.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

1.4.4. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

1.4.5. Pateiktas Prekės įsigijimo dokumentas.

1.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei buvo nesilaikoma Prekių grąžinimo sąlygų, nurodytų Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 1.4. punkte.

1.6. Pirkėjo sumokėta grąžinamų Prekių kaina pervedama Pirkėjui bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo grąžinamų Prekių perdavimo dienos. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas Prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.

1.7. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos pakeisti Prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo preke (išskyrus Prekes, numatytas šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 1.3. punkte, kurias norėdamas grąžinti pasinaudojant toliau aprašyta tvarka, Pirkėjas gali tik tuo atveju, jei yra gautas  sutikimas). Jeigu keičiant Prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo atsiskaityti su pardavėju pagal perskaičiuotas Prekių kainas. Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę tenkinamas, jeigu yra tenkinamos visos šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 1.4. punkte numatytos sąlygos. Norėdamas pasinaudoti šia teise Pirkėjas turi pristatyti Prekę šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 1.2. punkte nurodytu būdu ir pateikti originalius Prekių įsigijimo dokumentus.

1.8. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų Prekių,  informuoja Pirkėją ir Pirkėjas turi teisę per per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo atitinkamo  pranešimo dienos, grąžinti Prekes. Tokiu atveju taikomos aukščiau aptartos kokybiškų Prekių grąžinimo nuostatos.

1.9. Jeigu Prekė grąžinama, remiantis šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 1.1.- 1.5 punktuose ar 1.8. punkte nustatyta tvarka, arba pakeičiama kita Preke kaip numatyta Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 1.7. punkte, Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos.